Dessagnada

El gerro “Dessagnada” és una al·legoria del patiment que la mà de l’home provoca sobre la naturalesa i com una rosa, la imatge de la bellesa natural i fràgil, plora llàgrimes de sang.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El jarrón “Dessagnada” (desangrada) es una alegoría del sufrimiento que la mano del hombre provoca sobre la naturaleza y como una rosa, la imagen de la belleza natural y frágil, llora lágrimas de sangre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The vase "Dessagnada" (bleed) is an allegory of the suffering on nature caused by the hands of man, like a rose, an image of natural beauty and fragility crying tears of blood.